Zeg het met bloemen

De lente is nu al een tijdje aan de gang. Tijdens deze periode zien we in tuinen en winkels telkens de meest populaire bloemen verschijnen. Vaak herbergen deze echter een betekenis of mythe … Bloemen hebben altijd al gesproken tot de fantasie van de mens. De manier waarop ze zouden ontstaan zijn, is doorgaans dan […]

De Heilige Apollonia: bedevaart tegen tandpijn

Traditioneel werden na het vieren van de Heilige Apollonia (wat plaats vindt op 9 januari) in de Zwalmstreek geutelingen gebakken. (Meer informatie vind je op de websites van het geutelingencomité: http://www.geutelingenfeesten.be/ Historiek Men vertelt dat vanaf 1900 mensen op bedevaart kwamen naar Munkzwalm, om daar te bidden tot de Heilige Apollonia om hen te verlossen […]

De Geutelingen traditie van Elst

  Ik had het genoegen te mogen spreken met Pieter De Koekelaere, zoon van diegene die verantwoordelijk was voor de heropleving van de geutelingentraditie in Elst. Hij zet nu zelf de traditie van zijn vader voort, namelijk het bakken van geutelingen en het organiseren van geutelingenfeesten. Dit is het mooie relaas van Pieter De Koekelaere, […]